Uncategorized

İki Petrol İki Özgürlük

ABD sizi özgür kılmaz ancak kendine bağımlı hale getirir.

Read More
Uncategorized

Sahte haberler çağında gazeteci Karl Marx’ı herkese tanıtmalıyız.

          Sahte haberler çağında gazeteci Karl Marx’ı herkese tanıtmalıyız.   Karl Marx, modern çağın en ufuk açıcı düşünürlerinden biridir. Radikal düşünceleri, insan yaşamının tüm alanlarını sayısız şekilde etkiledi. Düşüncelerinin modern epistemoloji ve medeniyet üzerindeki etkisi, çağdaş zamanlarda hiçbir düşünürün, onun yazılarına atıfta bulunmadan, toplum, ekonomi, politika veya kültür hakkında derinlemesine düşünemeyeceği […]

Read More